Осим што вода представља извор живота, значајан је чинилац јавног здравља и животне средине, као и многих механизама у природи који би без воде били немогући.

svetski-dan-vode-2015

Ове године Организација уједињених нација (ОУН) прославља Светски дан воде под слоганом „Вода и одрживи развој“ и обележава га бројним манифестацијама и радионицама које имају за циљ упознавање што већег броја појединаца и институција са значајем воде у свим аспектима људског живота.

Поруке везане за воду које ове године ОУН истиче у свету су:

„ВОДА ЈЕ ЗДРАВЉЕ – Чисте руке вам могу спасити живот“

„ВОДА ЈЕ ПРИРОДА – Екосистеми чине срж глобалног кружења воде“

„ВОДА ЈЕ УРБАНИЗАЦИЈА – Сваке недеље,  милион становника мигрира у градове“

„ВОДА ЈЕ ИНДУСТРИЈА – Више воде се употреби за производњу једног аутомобила него што је потребно за пуњење једног базена за пливање“

„ВОДА ЈЕ ЕНЕРГИЈА – Вода и енергија су нераздвојни пријатељи“

„ВОДА ЈЕ ХРАНА – За производњу два бифтека потребно је утрошити 15 000 литара воде“

„ВОДА ЈЕ РАВНОПРАВНОСТ – Свакога дана жене утроше милионе сати на ношење воде“

h2o

Кратко и веома важно подсећање:

Око 72% од укупне површине Земље представља вода!

Од тога:

  • 96,5% океанске воде
  • 3,5% слатке воде

Слатке воде чине:

  • 70% поларне капе
  • око 30% подземне воде
  • мање од 1% слатке површинске воде (од којих само 2% чине реке)

 

Последице нерационалног коришћења и неравномерне распоређености су:

  • 1.600.000.000 људи нема воду за пиће
  • 2.400.000.000 користи неисправну воду
  • 10.000.000 људи годишње умире од болести које су узроковане загађеном водом

Када знамо да је један литар нафте довољан да загади један милион литара воде за пиће, схватамо значај који има развој кoлeктивне свести о правилном одлагању отпадних материја у сваком облику, течном и чврстом, а индиректно и гасовитом. Само очувањем животне средине можемо сачувати наше здравље и омогућити здрав живот у здравој животној средини генерацијама које долазе.

Светлана Плавшић