У суботу, 2. априла, у сарадњи са ЈП „Србијашуме“ ШГ Крагујевац, биће изведена акција подсејавања жира у Споменику природе „Рогот“ код Баточине.

Споменик природе „Рогот“ је ретка шумска заједница храста лужњака (Quercus robur) и стављена је под заштиту као споменик природе у III категорију заштите као значајно природно добро.

Наш посао тог дана биће подсејавање жира храста лужњака и за то ће нам бити довољна мања мотика, мотичица или будачић, којим ћемо направити мању рупу у растреситој земљи, у ту рупу ставити жир храста и затрпати рупу земљом, тако да жир буде добро обложен, чиме ће се омогућити његово успешно клијање и раст.

Ко има, нека понесе свој алат, а за остале ће бити обезбеђен од стране Шумског газдинства. За све учеснике биће обезбеђене рукавице, као и сендвич и сокови. Превоз обезбеђује Шумско газдинство. Из ових разлога је потребно да се пријавите за учешће на овој акцији Светлани Милосављевић (069 / 454-33-07). Добро је да то учините до среде, 30. марта, на састанку клуба.

На акцију крећемо у 8:00 испред просторија ШГ Крагујевац у Косовској улици бр. 13, преко пута ВИШ-а.

Учинимо племенито дело: омогућимо да се из семена развије читава шума храста лужњака, којом је некада Шумадија била потпуно прекривена. Вратимо бар део онога што смо позајмили од наших потомака.