Поштовани чланови и пријатељи клуба,

Планинарско – еколошки клуб „Гора“ Крагујевац, дана 9. децембра 2015., са почетком у 19:30 у учионици ОШ „Мома Станојловић“, одржава редовну Изборну Скупштину.

Дневни ред:

 1. Усвајање Пословника о раду Изборне Скупштине ПЕК „ГОРА“.
 2. Избор радног тела Изборне Скупштине (записничар и 2 члана – оверивача Записника)
 3. Избор органа управљања Клубом:
 • Председника,
 • Потпредседника,
 • Секретара,
 • Начелника,
 • Председника планинарске секције и два заменика,
 • Председника еколошке секције и једног заменика,
 • Председника и 2 члана Надзорног одбора,
 • Председника и 2 члана Већа части,
 • Благајника,
 • Економа.
 1. Усвајање извештаја
 2. Усвајање планова
 3. Проглашење почасних чланова Клуба
 4. Разно.

У складу са одредбама Статута Клуба, позивамо Вас да присуствујете на Изборној Скупштини. Искористите ваше гласачко право и омогућите  да се на демократски начин изаберу чланови Управе Клуба и обезбеди даљи успешан рад Клуба.

Искрен и срдачан поздрав!

Председник ПЕК „ГОРА“: Милован Бачанин