У уторак, 13. октобра, настављамо са Планинарском школом на старом месту – Политехничка школа, просторија Италијанки кутак, у старо време  – 17:30.

На програму ће бити следеће тематске целине:

  • Припрема за одлазак у планине,
  • Кретање у планинама.

Због значаја обуке из пружања прве помоћи, ова тематска целина ће бити обавезна да би се успешно завршила планинарска обука. Полазници Планинарске школе, који прошли пут нису присуствовали обуци из пружања прве помоћи, имаће прилику да похађају ову обуку у наредном периоду, а термин обуке ћемо накнадно објавити.