На ванредној изборној Скупштини ПЕК“ГОРА“, одржаној 10.12.2014. године, разрешени су неки од досадашњих чланова Управног одбора и изабрано је ново руководство клуба.

Од 38 чланова ПЕК „ГОРА“ са правом гласа, на Скупштини је било присутно 35 чланова, а за сваког предложеног кандидата гласао је 31 члан, што потврђује јединство клуба и опредељеност чланова да клуб настави са добрим радом са новим људима и новом енергијом.

Управни одбор је од сада у саставу:

Милован Бачанин, председник
Жарко Продановић, потпредседник
Мирјана Мајсторовић, секретар
Дејан Милошевић, начелник
Мирјана Кокић, члан
Анђелка Велисављевић, члан
Мирко Миловановић, члан