ПОЗИВНИЦА
за Ванредну изборну Скупштину ПЕК „ГОРА“ Крагујевац

На основу чл. 30. ст. 3. и ст. 4. Статута ПЕК „ГОРА“ Крагујевац, сазивам Ванредну изборну Скупштину ПЕК „ГОРА“ Крагујевац у среду, 10.12.2014., са почетком у 19:30 у ОШ „Мома Станојловић“, ул. Кнеза Михајла бр. 40, Крагујевац, са следећим дневним редом:

  1. Опозив Председника Клуба (у складу са чланом 46. став 3. Статута Клуба),
  2. Опозив члана Управног одбора, Радета Даниловића (у складу са чланом 39. став 3. тачка 3. Статута Клуба,
  3. Избор новог Председника Клуба (у складу са чланом 14. став 4, чланом 15. став 2, чланом 16. став 2. тачка 1. 2. и 3, и чланом 35. став 1. тачка ц),
  4. Избор новог члана Управног одбора (у складу са чланом 14. став 4, чланом 15. став 2, чланом 16. став 2. тачка 1. 2. и 3, чланом 35. став 1. тачка ц, чланом 39. став 3. тачка 3 и чланом 47. став 1. тачка 7.),
  5. Разно.

У Крагујевцу 05.12.2014.
Потпредседник клуба Бачанин Милован

Позивају се сви чланови ПЕК „ГОРА“ да присуствују ванредној изборној Скупштини.