Архива

Archive for 10. октобра 2014.

ПЛАНИНАРСКА ШКОЛА

10. октобра 2014. 2 коментара

ОСНОВНА ПЛАНИНАРСКА ШКОЛА

октобар-децембар 2014.

Планинарско-еколошки клуб „ГОРА“ организује основну планинарску школу, као основни облик образовања планинара. Њени полазници стичу и продубљују елементарна знања о сигурности кретања у планини, уче се вештинама које им могу помоћи у случају невоље и упознају се са природом. Стичу се основна знања о планинарству, планинама и планинарењу.

Време одржавања: октобар 2014. – децембар 2014.

Завршена планинарска школа услов је за упис у школе и течајеве из планинарских специјалности (спелеолошка, алпинистичка, спортско-пењачка, маркацијска и водичка).

Градиво основне планинарске школе је усклађено према програму школовања ПСС. Програм се састоји из две целине: теоријски део (тематска предавања се одржавају четвртком у термину 19:00-21:00 у просторијама Канцеларије за младе) и практични део (показне вежбе се одржавају викендом у школи у Букоровцу и на планираном излету који је део основне планинарске школе).

Школу воде искусни планинари и водичи Планинарско-еколошког клуба „ГОРА“, алпинисти приправници, активисти Црвеног крста, и чланови Горске службе спашавања.

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ:

 1. Историја планинарства: почеци и развој планинарства, почеци и развој алпинизма, планинарска организација историјат, планинарска организација данас, планинарска организација у свету и код нас. (1 час теорије)
 2. Планинарска организација: циљеви, организација (планининарско друштво-клуб, савез), чланство (права и дужности), правила понашања планинара. (1 час теорије)
 3. Познавање планина: постанак планина, рељеф основни географски појмови, светска карта (по континентима), планине Србије. Географија и геологија планина. Планински масиви у свету. (1 час теорије)
 4. Заштита планинске природе: улога и задаци планинара у заштити планинарске природе, заштићени објекти природе, Закон о заштити природе Србије. (1 час теорије)
 5. Метерологија: фактори времена ( температура, влага, притисак, облаци) атмосферске појаве, временске прогнозе. (1 час теорије)
 6. Опасности у планини: објективне и субјективне, отклањање и извештавање о опасности, сигнализација у случају опасности или несреће. (1 час теорије)
 7. Планинарска опрема: лична и заједничка опрема, техничка опрема, избор опреме према врсти и тежини услова, одржавање и чување опреме. (1 час теорије)
 8. Прва помоћ: значај прве помоћи, контролисање главних животних функција, спречавање четири главне опасности (шок, крварење, гушење и инфекција), озледе и начин пружања прве помоћи. Додатно предавање: анатомија и физиологија, спортско медицински преглед, тренинг и физичка припрема, исхрана, утицај надморске висине на човека. (1 час теорије и 2 часа практичне вежбе)
 9. Припрема за одлазак у планину: психофизичка припрема, избор циља, планинарска литература, избор хране и опреме за туру, укључивање у већ организиване акције, планинарска фотографија, лична хигијена. (1 час теорије)
 10. Боравак у планинама: специфичности дужег боравка у планинама, планинарски домови (кућни ред, понашање у случају недостатка простора, минимума воде, могућности исхране) склоништа, логоровања и принудни бивак, хигијена у планинама. (1 час теорије и 1 дводневни излет)
 11. Кретање у планинама: основна правила за кретање, успон и силазак, техника, брзина, ритам, одмор и одморишта, терен којим се креће, уређени и осигурани путеви (маркације и маркирање), осигурани путеви и мимоилажења, трансверзале. (1 час теорије и 3 дводневна излета)
 12. Основи спасавања: обавештавање о несрећи, организација спасавања, транспорт унесрећеног, ГСС. Израда импровизованих транспортних средстава. (1 час теорије и 2 часа практичне вежбе)
 13. Оријентација: стране света, приближна оријентација према терену, кретање уз карту и компас (бусолу), топографски знаци, одређивање висине и профила терена. ГПС и сателитска навигација. (2 часа теорије и 2 часа практичне вежбе)

14.Техничка опрема и коришћење: упознавање са опремом (клин, уже, карабинер, цепин и дерезе) израда најмање 2 чвора, навезивање на уже, кретање у навези, кретање по стрмом терену -три упоришне тачке. Средства радио везе и телекомуникација. (2 часа теорије и 5 часова практичне вежбе)

15 Организација планинарске акције: Типови планинарских група и планинарских водича. Како читати најаву планинарске акције. (2 часа теорије)

ТЕРМИН ПЛАН:

ДАТУМ ТЕМА ПРЕДАВАЊА / ВЕЖБА ПРЕДАВАЧ ПРИМЕДБА
16.10.2014. -Увод у планинарску школу

-Историја планинарства

-Планинарска организација

Дејан Милошевић

—-

—-

23.10.2014. -Познавање планина

-Заштита планинске природе

—-

Светлана Плавшић

30.10.2014. -Метеорологија

-Припрема за одлазак у планину

—-

—-

02.11.2014. -Прва помоћ Црвени крст Крагујевца
06.11.2014. -Кретање у планини

-Боравак у планини

—-

—-

13.11.2014. -Планинарска опрема

-Техничка опрема

Дејан Милошевић

Славко Митровић

16.11.2014. -Коришћење техничке опреме Славко Митровић
20.11.2014. -Оријентација Дејан Милошевић
23.11.2014. -Оријентација на терену Дејан Милошевић
27.11.2014. -Опасности у планини

-Основе спашавања и ГСС

Дејан Милошевић

Дејан Милошевић

30.11.2014. -Основе спашавања – вежба на терену:

-Прва помоћ и приступ унесрећеном

-Начини ношења и подизања

-Израда импровизоване носиљке

Бошко Михајловић
04.12.2014. -Организација планинарских акција Дејан Милошевић
11.12.2014. -Завршетак школе: завршни испит Дејан Милошевић и инструктори

*Термини одржавања практичних вежби биће усаглашени са реализаторима.
* Може доћи до промене термина одржавања наставе о чему ће бити обавештења.
* За поједине теме ће бити одређени предавачи до среде 15. октобра.

Категорије:Обавештења