Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера које спречавају угрожавање животне средине с’ циљем очувања биолошке равнотеже. Под заштитом животне средине се не подразумева само заштита живота и здравља људи већ и очување биљне вегетације и животињског света.

                                         Слика

 

     Светски дан заштите животне средине, 5. јун, дан је када се у целом свету организују разне еколошке активности и кампање. Тог дана људи широм света уједињено делују како би обезбедили чистију, зеленију и сјајнију будућност за себе и будуће генерације.

     Данас када се овај дан у више од 100 земаља широм света, организовано обележева кроз многобројне манифестације, еколошке акције, трибине и јавне дебате којима се скреће пажња најшире јавности на значај и потебу очувања здраве животне околине, наш задатак је да размислимо колико ми као појединци утичемо на стање животне средине и да као појединци делујемо у циљу њене заштите и унапређења!

 

Светлана Плавшић