Овај датум у Еколошком календару постоји да нас подсети на одговорност за планету на којој живимо. Празник посвећен планети Земљи у свету се обележава од 1992. године, када је на конференције УН о животној средини у Рио де Жанеиру усклађен дугорочни програм за промоцију одрживог развоја.

     Сврха обележавања 22. априла је да се упозори на опасност која прети животу на Земљи услед наглог развоја индустрије и пораста потребе за енергијом, што је довело до испуштања великих количина отровних супстанци у атмосферу и повећаног искоришћавања фосилног горива, а посредно утицало и на глобално загревање и климатске промене.

     Поводом овог датума, широм света одржавају се манифестације које имају за циљ да подсете људе на то у каквом се стању налази природа планете на којој живимо и низом акција које су усмерене на упознавање грађана с проблемима с којима се суочавају екосистеми, али и загађене урбане зоне и начин на који се може побољшати стање животне средине.

     Сачувајмо нашу планету – другу немамо!

                                               Слика

Светлана Плавшић