Боравак планинара у природи везан је за блиске сусрете са многобројним животињама од којих неке могу да буду и опасне. У периоду од раног пролећа па до позне јесени увек је актуелна прича о змијама, којима чак не смемо ни име да споменемо из сујеверја да их не призовемо, већ их називамо „буба“, „бубача“, „она“ . Пошто и међу планинарима има још увек оних који недовољно познају ову врсту гмизаваца и потенцијалне опасности од сусрета са њима, предлажем да прочитате текст који је  објавио Александар Симовић, на сајту Српског херпетолошког друштва „Милутин Радовановић“ : „ЗМИЈЕ – Ко кога угрожава?