Svetski dan borbe protiv dečjeg rada obeležen je prvi put 2002. godine, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, s ciljem podizanja svesti i pokretanja akcija u svetu protiv dečjeg rada i zapošljavanja dece, tražeći podršku pojedinih vlada, socijalnih partnera, civilnog društva, kao i medija u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja dece.

Milioni devojčica i dečaka u celom svetu zaposleni su, a više od polovine te dece izloženo je najgorim oblicima dečjeg rada, kao što su rad u opasnim okruženjima, ropstvo ili drugi oblici prisilnog rada, nezakonite aktivnosti (krijumčarenje droge, prostitucija), kao i učestvovanje u oružanim sukobima. Toj deci je uskraćeno adekvatno obrazovanje, zdravlje, slobodno vreme uz kršenje njihovih temeljnih prava i sloboda.

Kada se govori o „najgorim oblicima dečjeg rada“ podrazumijevaju se:

• sve vrste ropstva ili ropstvu slične prakse, kao što je prodaja dece i trgovina decom, dužničko ropstvo i kmetstvo te prisilni ili obavezni rad,

• korišćenje, podvođenje ili nuđenje deteta za prostituciju, proizvodnju pornografskog materijala ili pornografske priredbe;

• rad koji bi, zbog svoje prirode i okolnosti u kojima se obavlja, mogao štetiti zdravlju, sigurnosti i moralu dece.

Konvencija o najgorim oblicima iskorišćavanja dečjeg rada obavezuje članice da, uzimajući u obzir važnost obrazovanja u ukidanju dečjeg rada, preduzimaju delotvorne i vremenski određene mere kako bi:

• sprečila angažovanje dece na najgorim oblicima dečjeg rada;

• osigurala potrebnu i primerenu direktnu pomoć za udaljavanje dece s najgorih oblika dečjeg rada i njihovu rehabilitaciju i integraciju u društvo;

• osigurala pristup besplatnom osnovnom obrazovanju

• identifikuje posebno ugroženu decu i stupila u kontakt sa njima;

• uzela u obzir posebne okolnosti u kojima se nalaze devojčice.

Porazne statistike:

• u dobi od 5 do 14 godina, 218 miliona dece bavi se dečjim radom širom svijeta, od čega 122 miliona na području Azije;

• 132 miliona dece radi na opasnim poslovima u uslovima koji su izrazito štetni ili opasni za njih;

• 1.2 miliona dece žrtve su prodaje u dečje roblje, uključujući i tek rođene bebe;

• 300.000 dece nosi oružje i bori se u ratovima širom sveta;

• 73 miliona zaposlene dece mlađe je od 10 godina;

• svake godine od posledica nesreća na radu umre oko 22 000 dece.