У среду, 14. децембра, одржана је редовна изборна Скупштина ПЕК „ГОРА“.
На Скупштини је било присутно 30 планинара ПЕК „ГОРА“, као и гости из Гљиварског удружења „Шумадија“ и представници Градске туристичке организације „Крагујевац“.

Са Скупштине
Гости ГУ "Шумадија"
Гости ГТО Крагујевац

После избора радног председништва, записничара, оверивача записника и верификационе комисије, прочитани су извештаји о раду и активностима у клубу од 2007. до 2011. године, као и извештаји о  раду Управног одбора, Надзорног одбора, извештај о материјално-финансијском пословању клуба, раду планинарске секције, еколошке секције, комисије за организацију превоза и рад већа части за период: децембар 2010. – новембар 2011. Скупштина је прихватила све прочитане извештаје.
Уследио је изборни део Скупштине, где је прво дата разрешница досадашњим члановима органа управљања, секција и комисија. После гласања и прихватања предлога нова организација клуба изгледа овако:

Управни одбор клуба:
– Председник:                  Зоран Обрадовић,
– Потпредседник:            Милован Бачанин,
– Начелник:                      Дејан Милошевић,
– Секретар:                       Мирјана Мајсторовић,
– Члан УО:                         Мирослав Радуловић,
– Члан УО:                         Раде Даниловић,
– Члан УО:                         Бранислав Пантовић

Благајник:                         Миланка Милошевић

Економ:                              Гојко Јакшић

Надзорни одбор:
– Председник:                   Нада Даниловић,
– члан:                                 Иван Поповић,
– члан:                                 Ивана Милутиновић

Секција за планинарство:
– Председник:                  Дејан Милошевић,
– заменик:                          Иван Ћурчић
– заменик:                          Зага Ристовић

Секција за екологију:
– Председник:                  Светлана Плавшић,
– Потпредседник:           Ружица Јакшић

Комисија за организовање превоза на акције:
– Председник:                  Борка Божић,
– Члан:                                Зоран Радосављевић,
– Члан:                                Марија Стојановић

Веће части:
– Председник:                  Зарија Бошковић,
– Члан:                                Миломир Ристовић,
– Члан:                                Благоје Богосављевић

Затим је уследило читање измена у Статуту клуба, којим је стари Статут прилагођен новом Закону о спорту. Нови Статут је прихваћен, а изабран је такође и заступник ПЕК „ГОРА“ – Зоран Обрадовић.
Прочитани су и прихваћени план рада клуба за период 2011.-2012. год., каи о план рада за 2012. год. са планом акција планинарске и еколошке секције и финансијски план ПЕК „ГОРА“ за 2012. год.
На крају су додењене захвалнице и похвале члановима клуба који су имали запажене резултате у протеклом периоду.

По завршетку Скупштине, део присутних планинара се окупио у оближњем ресторану на дружење уз песму и игру.