У оквиру реализације пројекта “Очување извора питке воде на Жежељу и Бешњаји”, данас сам у ОШ Станислав Сремчевић одржала предавање.  Овом приликом,  упознала сам ученике VII2 одељења (наше сараднике на пројекту), са обавезама које их очекују током реализације истог. На почетку предавања, укратко сам представила наш клуб, кроз причу и фотографије са наших акција.

Ученици су показали велико интересовање, нарочито када су током даљег предавања сазнали, шта их очекује током истраживања. Свесни важности овог пројекта, са одушевљењем су прихватили обавезе у наредној фази реализације, а то су:

    • лоцирање извора помоћу ГПС уређаја,
    • евидентирање података о пронађеном извору,
    • прикупљање података од локалног становништва,
    • трaсирање приступних стаза до пронађених извора помоћу ГПСа,
    • постављање табли са ознакама које усмеравају ка изворима.

Ово су задаци на терену, који ће да се реализују током октобра.

Током новембра, планирамо да са истом групом ђака урадимо анкету, кроз коју ћемо да сазнамо колико су наши суграђани упознати са проблемом водоснабдевања, да ли знају да у непосредној околини Крагујевца постоји велики број извора воде за пиће и тд.

Крајем децембра, када планирамо завршетак реализације пројекта, ова група ученика ће имати значајну улогу у презентацији резултата пројекта.

На самом крају предавања, наши најмлађи сарадници (можда и будући планинари), су упознати са правилима понашања на терену и са практичним саветима, како се треба обући и шта треба обавезно понети на овакву акцију.

Светлана Плавшић