ZBOG KATASTROFALNOG STANJA NA TERENU I STRAŠNE SUŠE, GLJIVARSKO DRUŠTVO ŠUMADIJE JE ODLUČILO DA ODLOŽI JEDANAESTU IZLOŽBU GLJIVA U KRAGUJEVCU.

UMESTO U REDOVNOM TERMINU (DRUGA SUBOTA DO KRAJA SEPTEMBRA), 17.09. IZLOŽBA ĆE BITI ODRŽANA U TERMINU KOJI ĆE BLAGOVREMENO BITI OBJAVLJEN.

Ekipa Gljivarskog društva Šumadije je proverila stanje na najvišim nadmorskim visinama planina u Srbiji i zatekla neopisivo loše stanje, posle dugotrajne suše i saharskih temperatura. Na nižim nadmorskim visinama, naročito na kamenitim terenima, hrastova šuma je prestala sa vegetacijom. Procenjeni broj vrsta koji bi mogao biti prikazan na izložbi, u odloženom terminu bi bio manji od 40 vrsta. Takođe, većina, iako svežih eksponata ne bi ličila na sebe. Kako god bude u narednom periodu, sledeći objavljeni termin izložbe će biti definitivan.

U iščekivanju smo Jedanaeste izložbe gljiva

u Kragujevcu

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

glavni ulaz

velika sala na I spratu