Представницима двадесет еколошких удружења данас су у згради Града уручени уговори о реализацији пројеката у вредности 1 783 000 динара који су одабрани путем конкурса. На овај начин биће подржане њихове активности и неколико мини еколошких акција са циљем да се побољша еколошка слика града, подигне еколошка свест и укључи што већи број грађана.

Уговоре је представницима удружења уручио Срђан Матовић, члан Градског већа за заштиту животне средине, одрживи развој и сарадњу са удружењима.

Нашем клубу, ПЕК „ГОРА“, су одобрена средства за реализацију пројекта: „Очување извора питке воде на подручју Жежеља и Бешњаје“.

Овим пројектом треба да се скрене пажња грађанима Крагујевца на део природног богатства у непосредној близини града, које им је мање познато и неправедно запостављено. Извори питке воде су значајан ресурс коме треба посветити велику пажњу, а њихова евиденција и активности на њиховом очувању биће део наших ангажовања у наредном периоду.

Битна карактеристика програма је активно укључивање ученика основне школе у истраживање, доношење предлога и мера за очување извора и вођење јавне расправе, истраживање неких од извора, предлагање активности за њихово уређење и очување, да са тим упознају Крагујевчане и упозоре на могуће опасности од загађења и уништења.

Општи циљ овог пројекта је:

– Подизање нивоа еколошке свести грађана и учесника пројекта – ученика основних школа, стварањем позитивне средине за стварање нових идеја и иновативних интерактивних приступа – учити да би се сазнало и кроз добру праксу деловало на позитивне промене у друштвеној околини.

– Мотивисање учесника да формирају мишљења као активни грађани и притом усвајају знања и вештине квалитетног истраживања, презентације, комуникације и самосталног одлучивања.

– Развијање љубави према природној средини и ближем окружењу и исправан однос према заштити околине.

Специфичан циљ је:

  1. Циљани одлазак у природу са задацима прикупљања и систематизовања прикупљених података о изворима на подручју Жежеља и Бешњаје.
  2. Подизање нивоа атрактивности „Крагујевачке планинарске стазе Жежељ-Бешљаја“, додатним утврђивањем локалитета који су на већ обележеном делу стазе, обележавањем пута до додатних занимљивих локалитета и њиховим уцртавањем на мапу.
  3. Упознавање са коришћењем савремених уређаја за налажење задатих тачака – извора на терену.
  4. Презентација података широј јавности путем мапа, флајера и организовања изложбе фотографија, са циљем упознавања грађана са изворима у ближем окружењу.
  5. Оспособљавање учесника да организују јавну расправу и предложе акције за уређење и очување извора воде на подручју Жежеља и Бешњаје.

Специфична циљна група овог пројекта су ученици основне школе, чланови еколошке, биолошке и географске секције који ће активно учествовати у пројекту са задацима прикупљања и систематизовања  прикупљених података о изворима, презентације тих података широј јавности и оспособљавањем ученика да организују јавну расправу и предлажу акције за уређење и очување извора воде на подручју Жежеља и Бешњаје.