У среду је одржано предавање: „ШТЕТАН УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ПОЛИМЕРА У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ“. Проф. др. Богдан Недић, са Машинског факултета у Крагујевцу одржао је ово поучно предавање пред већим бројем планинара ПЕК „ГОРА“ и гостима које је заинтересовала ова тема.

Присутни су пратили предавање са великим интересовањем, а на крају предавања се развила и врло интересантна дискусија на ову тему, тако да је наставак предавања протекао у интересантним питањима која су мучила све присутне.

Ово предавање је отворило нове идеје за предавања сличне тематике и већ су се међу присутнима нашли будући предавачи.

О овим значајним темама које се тичу здравља људи биће у наредном периоду организован низ предавања истакнутих стручњака из ове обасти, јер је на овом предавању закључено да морамо много да учимо и да се обавештавамо о свим аспектима заштите нашег здравља. Морамо сами да преузмемо одговорност за своје здравље и да се прилагођавамо савременим трендовима.

Уз љубазност Проф. др Богдана Недића, можете преузети текст његовог предавања: Stetan uticaj polimera и у ППТ формату: ŠTETAN UTICAJ PRIMENE POLIMERA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI NA

Такође погледајте и текст: Utjecaj plastičnih boca na zdravlje ljudi.