SMS: 23. Maj 2010. 04:58:25

V R H  ! ! !

E V E R E S T  ! ! !

LJ U B I M  V A S

Č E L E

A sada, pravac Kragujevac!

ČELE, DJOKO, SLAGI, BLEKA – OSVAJAČI EVERESTA

Popeli smo Everest,
požurili smo pa smo gledali zoru na vrhu.
Sišao sam u C3 u 9h (lokalno vreme).
Sve je OK.
Ali mnogo je teško, teže od svega što sam peo.
Šerpas mi je pomagao!