Na C2 (7800m) smo.
Početak grebena.
Dobro je.
Samo da potraje lepo vreme 2-3 dana.
U planini ima 200 ljudi.
Pozdrav
Čele, Djoko, Bleka, Slagi